Informace o pronájmu

1.       Cena a smlouva o pronájmu musí být uzavřena před začátkem pronájmu nebo nejpozději před

          zahájením akce na místě

 

2.       Nájemce předkládá k potvrzení jeden doklad totožnosti

 

3.       Cena za pronájem je cenou za jeden den (tj. 24 hod.), skládá se v hotovosti po uzavření smlouvy

 

4.       Nájemce má povinnost pronajatý předmět vrátit v domluveném čase na stanovené místo

          NEPOŠKOZENÝ!

 

5.       Pronajatý předmět nesmí být půjčován “třetí straně“

 

6.       Pronajímaný předmět bude pronajat proti vratné záloze a to ve výši 1000,-­ Kč

 

7.       Pronajímatel má právo použít zálohu nebo její část na odstranění škod způsobených nájemcem,

          případně požadovat další náhradu škod, pokud výše škody hodnotu zálohy převyšuje

 

8.       Seznámení nájemce s obsluhou pronajímaného předmětu

 

9.       Nájemce musí být starší 18-­ti let

 

10.     Pro montáž skákacích atrakcí je třeba stálý přívod el. energie a vhodná rovná plocha s možností

          ukotvení atrakce

 

11.     Všechny atrakce mají potřebné evropské certifikáty